trenru

 

Beslenme ve fiziksel aktiviteye ilişkin tercihler, tutum ve davranışlar bireyin çalışma yaşamındaki performansını, dolayısıyla başarısını doğrudan etkiler.  Bireyin yaşına, cinsiyetine, özel durumuna göre yeterli/dengeli beslenmesi ve fiziksel aktivitede bulunması kişiyi zinde tutar, yaşam kalitesini, üretkenliğini, motivasyonunu ve performansını artırır; olumlu ilişkiler kurmasını ve stresle baş edebilmesini sağlar. Tüm bunları sağlamasından ötürü, Kurumsal Beslenme ve Spor Danışmanlığı, işverenler için çok önemli bir yatırımdır. Dünyada yapılan pek çok araştırma sonucu, beslenme ve spor danışmanlığı alan şirketlerde, çalışan motivasyonunun, performansının ve verimliliğinin yükseldiğini,bunlara bağlı olarak çalışan aidiyetinin arttığını ortaya koymuştur. Sizde kurumunuza bu iki hizmeti alarak çalışanlarınızın;

  • Verimlilik ve performansını artırabilir
  • Hastalıklara bağlı işe gelmeme oranınızı düşürebilir,
  • Özel sağlık paketiniz var ise sağlık harcamalarında gerçekleşecek düşüş ile poliçe satın alma avantaj elde edebilir,
  • Yanlış/yetersiz beslenme,yanlış duruş/oturuş ya da iş yapış biçimi ile oluşabilecek olası iş kazalarınızı önleyebilir,
  • Çalışanlarınız arasında iletişimi güçlendirebilir onlara verdiğiniz özen ve önemi gösterebilirsiniz.